top of page

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene.

Både nasjonalt og internasjonalt har det over tid utviklet seg stadig økende oppmerksomhet om næringslivets samfunnsansvar, herunder respekt for menneskerettigheter. Åpenhetsloven er en del av en slik utvikling, og innebærer norsk lovregulering av internasjonale retningslinjer om næringslivets menneskerettighetsansvar.

Les mer om loven i Lovdata her

Kanosa Gruppen AS

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss i Kanosa Gruppen hos hos våre underleverandører og leverandørkjeder, i forbindelse med produksjon og levering.

Vi i Kanosa Gruppen AS og alle tilsluttede selskaper er pliktig til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurdering, hvor vi kartlegger mulige negative konsekvenser av brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Gjennom våre løpende risikovurderinger har vi oversikt over hvor i vår virksomhet og hos hvilke leverandører det er størst risiko for brudd på menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø. Slik kan vi fokusere på å forbedre, stille krav og følge opp våre leverandører for en positiv påvirkning.

Vi følger de internasjonale prinsipper som

OECDs retningslinjer,

FN-konvensjoner,

ILOs konvensjoner og

UN Global Compacts 10 prinsipper.

Benytt vår mailadresse, apenhetsloven@kanosa.no, for mer informasjon eller varslinger.

Enhver varsling vil bli behandlet konfidensielt. Varselet vil bli kommunisert til relevant personell.

Call 

+47 99 11 08 81

Email 

some

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page