top of page

Personvernerklæring

Kanosa Gruppen AS som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for alle våre sluttbrukere. Vi ønsker at du skal ha mest mulig kontroll over dine personopplysninger og hvordan de behandles. Dette finner du informasjon om i denne personvernerklæringen. Du finner også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger. Du kan når som helst endre dine innstillinger for personvern via Min side på de enkelte publikasjonene du er innlogget på. Dine data er trygge hos oss, og brukes kun til det som oppgis i denne erklæringen.

 

1. Om Kanosa Gruppen AS, tjenestene og de registrerte

 

1.1 Hvem er vi?

Kanosa Gruppen AS med org. nr. 929 475 763 («KG») er et konsern som sammen med dets datterselskaper i det følgende omtales samlet som «Konsernet» . Vi har en rekke ulike produkter og tjenester som leveres av KG og våre datterselskaper. Denne personvernerklæringen gjelder når KG og selskaper i Konsernet behandler personopplysninger om deg. Vi bruker data om våre brukere på tvers av våre produkter og tjenester. Dette gjør vi for å optimalisere produktene og tjenestene våre til det beste for våre brukere og kunder. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

1.2 Hvilke tjenester erklæringen gjelder for

Personvernerklæringen forklarer hvordan vi og våre samarbeidspartnere samler inn og bruker opplysninger om deg fra registrering på og bruk av våre nettsteder og tilknyttede tjenester.  Konsernet utgir nettsteder, mobilapplikasjoner, nyhetsbrev og varsler som du melder deg på, digitale nyhetsprodukter, konferanseprodukter, lojalitetsprogram og jobbsøker-tjenester. Disse er heretter kalt «tjenestene».

Personopplysninger som brukes til journalistiske formål blir kontrollert av den enkelte publikasjon, der den juridiske enheten som er ansvarlig utgiver er behandlingsansvarlig.

Kanosa har definert selvstendige formål med sin annonsevirksomhet og personopplysninger som benyttes i den forbindelse kontrolleres derfor av Kanosa AS, organisasjonsnummer NO 893 385 622 MVA.

Kontaktinformasjon finnes på nettsiden eller avisen/magasinet, eksempelvis eiendomslinken.no eller meglerverden.no for henholdsvis Kanosa AS.  Bruk av personopplysninger til journalistiske formål er unntatt mange av kravene i lovverket – herunder rett til sletting, innsyn og krav til behandlingsgrunnlag.

Denne personvernerklæringen forklarer også dine personvernsrelaterte rettigheter overfor oss og våre samarbeidspartnere. Tjenestene eies og drives av KG, med forretningsadresse Morvikbotn 165, 5122 Morvik.

1.3 Hvem vi behandler personopplysninger om

KG har flere grupper med sluttbrukere. Hvis du benytter deg av våre tjenester, vil du tilhøre en av disse gruppene. Som sluttbruker og identifiserbar fysisk person som det behandles opplysninger om, omtales du som "registrert" i personvernregelverket.

Hvilke personopplysninger som behandles og om hvilke brukere vil bli forklart nærmere under punkt 4.

Abonnenter

Den gruppen vi behandler mest personopplysninger om er abonnenter som betaler for tjenestene eller får tjenestene betalt av arbeidsgiver eller annen sponsor, og som aktivt bruker tjenestene. En abonnementskunde er en bruker som har en KG ID eller en publikasjonsspesifikk bruker med tilgang, og som for tiden betaler for et abonnement på minst én av tjenestene.

Passive abonnenter (tidligere abonnenter)

Når et abonnement er sagt opp og det har gått mer enn 365 dager siden oppsigelsen, anses den registrerte som en passiv abonnent. Vi vil beholde personopplysninger i en viss periode etter dette, men vi vil for eksempel be om spesifikt samtykke for å få lov til å fortsatt sende markedsføringshenvendelser til denne gruppen av brukere og i visse tilfeller for å enkelt reaktivere abonnement. Utover markedsføringsformål vil vi beholde opplysninger som er lovpålagt i henhold til Bokføringsloven.

Registrert bruker uten abonnement

Du kan også være en registrert bruker hos KG uten at du har et abonnement. Det vil for eksempel være tilfelle hvis:

 • du mottar nyhetsbrev

 • du har registrert deg for å få tilgang til betalt innhold uten å betale

 • du har registrert deg som bruker av andre tjenester som krever innlogging

Uregistrerte brukere

De uregistrerte brukerne er de som er innom tjenestene, men som hverken registrerer seg eller betaler for bruken. For denne gruppen brukere behandler KG svært få opplysninger som kan knyttes direkte til person.

Konferanse-deltagere

Dersom du er påmeldt en konferanse i regi av Konsernet, behandler vi opplysninger tilknyttet påmeldingen til og deltagelsen på konferansen. Konferanser inkluderer digitale møteplasser som webinarer eller nettverksmøter.

Brukere av jobbsøketjenester

Når du sender inn en jobbsøknad eller setter opp et stillingsvarsel gjennom en av våre jobbsøker-tjenester, blir du automatisk registrert i i den relevante tjenesten med din e-postadresse. Dersom du i tillegg oppretter en brukerkonto, vil vi også lagre informasjon knyttet til denne.

 

2. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi bruker opplysninger om deg og din bruk av tjenestene til disse formålene:

 1. For å kunne levere og fakturere tjenestene til deg.

 2. For å kunne tilpasse tjenestene til deg.

 3. For å sikre at bruk av tjenestene er i henhold til vilkårene.

 4. For å opprettholde og videreutvikle tjenestene.

 5. For å kommunisere med deg om informasjon knyttet til avtaleforholdet, redaksjonelt innhold og relevante tilbud.

 6. For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av annonser.

Nærmere om formål nummer 1:

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg tjenestene og oppfylle eventuelle kundeavtaler vi har med deg. For eksempel trenger vi opplysninger om deg for å gi deg tilgang til tjenestene på en sikker måte, gi deg tilgang til å administrere din bruker, levere nyheter, yte kundeservice, fakturere abonnement og å informere deg om sentrale forhold knyttet til ditt kundeforhold eller tjenestene.

Nærmere om formål nummer 2:

Vi bruker også opplysninger om deg for å kunne tilpasse tjenestene, som ved å tilpasse noe av det redaksjonelle innholdet som vises i tjenestene til deg, for eksempel basert på hvilken type artikler du leser mye av. Dette gjøres ved bruk av såkalt profilering. Profilering betyr at vi lager en profil av din bruker basert på informasjonen vi har om deg og om din bruk av tjenestene. Ved bruk av profilering kan vi bedre personalisere og tilpasse deler av innholdet i KGs tjenester til deg.

Nærmere om formål nummer 3:

Opplysninger om deg brukes også til å forhindre misbruk av tjenestene. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på å utnytte innholdet i tjenestene i kommersiell sammenheng, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov eller som strider mot våre generelle vilkår, som det lenkes til i bunnteksten til den enkelte publikasjon, for bruk av tjenestene.

Nærmere om formål nummer 4:

Vi bruker opplysninger om deg og din bruk av tjenestene til å sikre en best mulig brukeropplevelse, samt for å lære mer om hvordan vi bør utvikle tjenestene videre. Dette gjør vi ved å analysere data om hvordan våre lesere bruker tjenestene, og ved å bruke opplysningene til testing i forbindelse med produktutvikling og personlig tilpasning av innholdsanbefalinger.

 

Nærmere om formål nummer 5:

Vi bruker opplysninger om deg til direkte kommunikasjon og markedsføring i kanaler som epost, sms, push-meldinger, sosiale medier, brev og telefon, med mindre du har reservert deg mot slik kommunikasjon. Enkelte dialoger fra oss kan du ikke velge å melde deg av hvis du har registrert deg som abonnent eller for et annet kundeforhold. Et eksempel på det er dialoger knyttet til betaling.

Nærmere om formål nummer 6:

Konsernet er delvis finansiert av annonseinntekter og er derfor avhengig av å levere, tilpasse og måle effekten av annonser og annen markedsføring i tjenestene. Dette gjøres innad i Konsernet og i samarbeid med tredjeparter som Adobe og Google Ireland Limited, som nærmere beskrevet under punktene 4-6.

Kanosa AS er en del av Kanosa Gruppen AS, men kommersielle aktiviteter innenfor annonse- og innholdsmarkedsføring drives selvstendig av datterselskapet. Enkelte behandlinger av personopplysninger er derfor å betrakte som en utlevering mellom behandlingsansvarlige, dvs Kanosa Gruppen AS og Kanosa AS. Denne behandlingen innenfor medieselskapet innebærer normal markedsføring av konsernets produkter og tjenester, som for eksempel målretting av annonser og informasjon om konferanser, webinarer og podcaster innenfor relevante stoffområder.

Opplysningene brukes også av oss og våre annonsører, begrenset til tjenestene, til profil- og segmentbasert markedsføring, utvikling og videreutvikling av målrettede annonseprodukter, programmatisk annonsering og såkalt «retargeting».

Med «programmatisk annonsering» menes automatisert kjøp og salg av nettannonser via en annonsebørs hvor vi legger annonseplasser (visninger) ut for salg på annonsebørsen, og annonsører kan legge inn bud på visninger basert på annonsørens kriterier. Når alle kriteriene for annonsekjøpet stemmer, vil annonsekjøpet skje automatisk slik at annonsen vises i sanntid.

Med «retargeting» menes her gjentatte og målrettede digitale annonser mot den samme sluttbrukeren innenfor tjenestene.

 

3. Våre rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger

Enhver behandling av personopplysninger trenger et rettslig grunnlag. Det betyr at for å kunne behandle dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen (at KG har et behandlingsgrunnlag). Det grunnlaget kan komme direkte fra deg i form av en avtale med oss (for eksempel gjennom våre abonnementsvilkår), eller i form av et aktivt samtykke (for eksempel hvis du ikke er aktiv kunde, men har takket ja til å motta markedsføring på epost). Nedenfor forklares hvilke rettslige grunnlag vi bruker for å behandle personopplysninger, og når de brukes.

Vi verken kan eller vil behandle andre personopplysninger om deg enn det som beskrives i denne erklæringen.

 

3.1 Avtale

Dersom du er en abonnent eller registrert bruker på tjenestene, behandler vi personopplysninger om deg for å kunne oppfylle avtalen. Det er kun den behandlingen som er nødvendig for å oppfylle Konsernets plikter etter avtalen som blir gjennomført med dette behandlingsgrunnlaget.

Hvilke behandlinger som er nødvendig for å oppfylle avtalen, vil avhenge av brukeravtalen mellom deg og oss. Brukeravtalen vil for eksempel være abonnementsvilkår, vilkår for bruk av KG ID eller vilkår for deltagelse på en konferanse eller nettmøte. For sluttbrukere med abonnement vil avtalen variere noe basert på hva slags type abonnement man inngår avtale om. Din brukeravtale vil være tilgjengelig når du registrerer deg og bør leses før du godtar avtalen. Brukeravtalen vil også være tilgjengelig på Min side.

Et eksempel på en behandling med grunnlag i avtale er at dersom du har et abonnement hos KG med levering av papiravis, må vi vite hvilken adresse avisen skal leveres til. Andre eksempler er at vi må behandle personopplysninger for å få sendt riktig faktura, eller at vi sender deg e-post med informasjon knyttet til ditt kundeforhold.

3.1.1 Nyhetsbrev og varsler

Vi tilbyr nyhetsbrev og varsler fra våre kommentatorer og redaksjoner. Du mottar disse hvis de er en del av abonnementstjenesten, eller ved at du aktivt melder deg på selv . Påmeldingen kan være betinget av at du enten har betalt abonnement eller registrerer en bruker og godtar gjeldende vilkår. Denne påmeldingen, og eventuell avmelding, kan du selv styre fritt via Min Side eller publikasjonens nyhetsbrevside når du er innlogget.

3.2 Legitim interesse

KG har legitim interesse for noen behandlinger av personopplysninger, som behandling for annonseformål, markedsføringsformål og lignende. Slik behandling med grunnlag i legitim interesse gjelder for brukere med en registrert bruker eller et abonnement, eller passive brukere (tidligere abonnenter) som beskrevet i punkt 1.3.

For sluttbrukere innlogget med en KG ID eller annen publikasjonsspesifikk bruker, vil innstillingene for personvern vise at de behandlinger om deg som KG har en legitim interesse av å foreta, er skrudd «på».

Du har rett til å reservere deg mot behandlingen, slik som beskrevet i punkt 8. Du kan velge å skru denne behandlingen «av» via Min side på den enkelte publikasjon, hvis du ikke ønsker at vi skal foreta behandlingen.

Vi har ikke vilkår knyttet til slik reservasjon, men gjør oppmerksom på at brukeropplevelsen av tjenestene vil kunne bli påvirket for de brukerne som benytter sin innsigelsesrett.

Hvis du vil lese mer om vurderingen vi har gjort, balansetesten av ditt personvern vurdert opp mot KG sin legitime interesse, de implementerte tiltakene for å redusere risikoen med behandlingen og konklusjonen om legitim interesse, kan du kontakte oss på eirik@kanosa.no.

 

3.3 Samtykke

For behandlingsaktiviteter som baseres på samtykke som behandlingsgrunnlag står du fritt til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst, uten at det får konsekvenser for din tilgang og bruk av tjenestene.

Under «Mine innstillinger» på personvernsidene kan du velge å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt som innlogget bruker. Dersom du skrur en av disse innstillingene på igjen, anses det som at du har samtykket til behandlingen.

Sluttbrukere kan benytte seg av kontaktskjemaet på tjenestene, eller på annen måte velge å kontakte oss i KG. Dersom du velger å fylle ut kontaktskjemaet og trykker send, samtykker du til at vi kan behandle de personopplysningene som er nødvendige for å ta stilling til din henvendelse. Dette vil som et minimum være navn og e-postadresse. Dersom meldingen du sender inneholder ytterligere personopplysninger, vil det også kunne behandles av oss.

Dersom du ikke har et kundeforhold til oss, vil vi også i enkelte sammenhenger spørre deg spesifikt om samtykke til å sende deg markedsføringshenvendelser på epost.

3.3.1 Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjon som vi samler fra egne, og enkelte tredjeparters, informasjonskapsler (såkalte cookies), sporingspiksler og annen lagringsteknologi som er integrert i tjenestene. Denne behandlingen gjelder for alle grupper sluttbrukere på de relevante tjenestene.

Når du går inn på og tar i bruk tjenestene, godtar du at Konsernet og Konsernets samarbeidspartnere behandler opplysninger om deg som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Dersom din nettleser tillater informasjonskapsler, ansees dette som at du har gitt oss samtykke til at vi kan bruke informasjonskapsler som angitt i denne personvernerklæringen. Se også vår informasjonskapselserklæring . Vi opplyser imidlertid om at visse deler av tjenestenes funksjonalitet avhenger av at nettleseren din tillater informasjonskapsler, for eksempel innlogging til tjenestene. I land der aktivt samtykke er påkrevd for bruk av visse typer informasjonskapsler, vil vi innhente samtykke før slike informasjonskapsler tas i bruk av tjenestene.

3.4 Lov

Visse behandlinger av personopplysninger er vi lovpålagt å foreta. Dette gjelder for eksempel eventuelle personopplysninger vi må behandle for å overholde regnskaps- og bokføringsplikten.

 

4. Hvilke opplysninger som behandles

4.1 Opplysninger som behandles om alle som bruker tjenestene

 • Tilgjengelig informasjon om din enhet og dens internettilkobling, som for eksempel navn på mobil-modell, operativsystem og nettleserversjon, epostklient, samt informasjon om tilkoblingen til Tjenestene, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

 • Statistikk om din bruk av tjenestene, som for eksempel hvor ofte ulike knapper eller lenker trykkes på, kjøp som blir fullført, hvilke sider som besøkes, når og hvor lenge disse besøkes, informasjon om bruk på tvers av enheter for innloggede brukere, osv.

 • Statistikk om interaksjon med annonser, nyhetsbrev og eventuelt spørreundersøkelser du svarer på som vises i tjenestene.

 • Lokasjonen til enheten du bruker, dersom slik informasjon deles av enheten din

Informasjonen nevnt i punktene over er i utgangspunktet ikke knyttet til din identitet, men behandles som avidentifiserte eller pseudonymiserte opplysninger om én av KG sine brukere. Du kan begrense slik lagring ved å bruke tjenestene i såkalte privat/inkognitomodus når du ikke er innlogget. Du kan også velge å skru av informasjonskapsler i din nettleser eller gjøre endringer i dine personverninnstillinger via Min side på Konsernets nettsteder når du er innlogget.

4.2. Opplysninger som behandles i tillegg om ulike sluttbrukere

I tillegg til de opplysningene som er beskrevet i punkt 4.1., kan vi behandle personopplysninger om de forskjellige sluttbrukerne som beskrevet i de følgende kapitlene.

4.2.1 Opplysninger som behandles om abonnenter

Dersom du registrerer deg som abonnent av tjenestene, vil eventuell lagret informasjon som nevnt i punktene over bli knyttet til ditt kundeforhold eller din bruker. 

Om abonnenter behandler vi grunnleggende profilinformasjon, som navn, adresse, mobilnummer og epostadresse, i tillegg til informasjon om kundeforhold, som abonnementstype, betalingsinformasjon, hvilke nyhetsbrev og hvilke varsler du har meldt deg på.

Vi behandler også i noen tilfeller tilleggsinformasjon som abonnenten enten har oppgitt selv, eller som vi har innhentet fra tredjeparter, eksempelvis Bisnode. Det kan være opplysninger som fødselsdato, kjønn, arbeidsgiver, boligtype, bransje, stilling/funksjon og medlemsnummer i Eurobonus.

4.2.2 Opplysninger som behandles om registrerte brukere uten abonnement: 

Dersom du registrerer deg som bruker av tjenestene uten å bli abonnent, vil eventuell lagret informasjon som nevnt i punktene over bli knyttet til ditt kundeforhold eller din bruker. 

Om slike brukere behandler vi grunnleggende profilinformasjon, som navn, mobilnummer og epostadresse, i tillegg til informasjon om kundeforhold, som hvilken tjeneste du registrerte seg for, hvilke nyhetsbrev og hvilke varsler du har meldt deg på.

Vi behandler også i noen tilfeller tilleggsinformasjon du har oppgitt selv. Det kan være opplysninger som fødselsdato, kjønn, arbeidsgiver, bransje og stilling/funksjon.

4.2.3 Opplysninger som behandles om brukere av jobbsøketjenestene: 

Dersom du registrerer deg som bruker av en av våre jobbsøketjenester, vil vi behandle opplysninger som epostadresse, navn, telefonnummer, samt profilinformasjon, jobbsøknader og samtykker knyttet til tjenesten.

4.2.4 Opplysninger som behandles om konferansedeltagere: 

Dersom du registrerer deg for å delta på en fysisk eller digital konferanse, behandler vi grunnleggende profilinformasjon, som navn, adresse, mobilnummer og epostadresse, i tillegg til betalingsinformasjon og i noen tilfeller informasjon om arbeidsgiver og stilling.

5.  Hvor opplysningene hentes fra

Konsernet behandler personopplysninger om deg som du enten selv oppgir til oss eller vi får gjennom din bruk av tjenestene, som vi får tilgang til fra enheten du bruker tjenestene på og som vi innhenter fra tredjeparter som beskrevet i denne erklæringen.

 

5.  Vårt forhold til tredjeparter

5.1 Hvem hjelper Konsernet med å behandle dine personopplysninger?

For å kunne levere tjenestene til deg, bruker vi flere tjenester levert av tredjeparter. Dette innebærer at enkelte av disse tredjepartene behandler opplysninger om deg på våre vegne. Tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Konsernet, kalles databehandlere.

KG har databehandleravtale med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne i henhold til gjeldende lovkrav.

5.2 Hvem utleverer KG personopplysninger til?

Vi bruker tjenester levert av tredjeparter som bruker informasjon om våre brukere uten å knytte slik informasjon til enkeltperson. Implementering av slike tjenester er gjort på en slik måte at disse ikke innebærer behandling eller overføring av personopplysninger om deg fra KG. De tredjepartene KG utleverer personopplysninger til, skal ikke kunne bruke dine personopplysninger til å berike egne profilsett.

KG bruker Wix.com, Google AdX, Google DFP og Google AdWords for å levere, tilpasse og måle effekten av annonser i tjenestene. For å sikre at informasjonen som brukes i forbindelse med dette er anonym, følger vi Googles Best practices to avoid sending Personally Identifiable Information (PII) . Nærmere informasjon om Googles tjenester, teknologi og bruk av data finner du her.

KG kontrollerer hvilke tredjeparter som kan kjøpe eller ta del i kjøpsprosessen for annonser gjennom såkalt programmatisk annonsebørs på våre nettsider (les mer om programmatisk annonsering under punkt 2, "Nærmere om formål nummer 6").

KG knytter ikke informasjonen fra nevnte tredjepartstjenester til din person og har implementert disse med hensyn til ditt personvern. Dersom du har egen brukerkonto hos nevnte tjenesteleverandør og er innlogget på slik brukerkonto når du bruker tjenestene, kan tjenesteleverandøren i enkelte tilfeller kunne knytte informasjon om din bruk av tjenestene til din brukerkonto hos dem. For slik behandling er tjenesteleverandøren behandlingsansvarlig og deres vilkår gjelder. For Google kan du endre brukerinnstillingene dine knyttet til dette her . Google har også forklart hvordan du som sluttbruker kan fjerne uønskede annonser på Blokkér bestemte annonser .

Aktiv interaksjon med slike tjenester, for eksempel ved å trykke på annonser og lenker, kan lede deg til nettsteder/applikasjoner/tjenester som eies av andre enn KG. I slike tilfeller gjelder egne vilkår, og ikke KG sine.

 

6. Sletting og arkivering av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har behov for det, i samsvar med formålet med behandlingen og gjeldende lovgivning forøvrig. Noen opplysninger sletter vi etter kort tid, mens andre lagrer vi en lengre periode. Når vi ikke lenger har saklig behov, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert i henhold til våre rutiner for sletting av personopplysninger. Generelt vil vi beholde profildata og brukerkontoen med personlige innstillinger til våre abonnenter og registrerte brukere i tre år etter at abonnementet er avsluttet eller siste aktivitet på tjenestene er registrert. Vi gjør det både av sikkerhetshensyn og for å sikre en effektiv og god brukeropplevelse med tanke på en eventuell reaktivering av abonnementet eller andre tjenester. Opplysninger knyttet til økonomiske transaksjoner vil beholdes i fem år som følge av bokføringsloven.

 

7. Dine rettigheter

Du kan til enhver tid styre vår bruk av dine personopplysninger – enten de baseres på samtykke eller legitim interesse. Dette gjøres med å slette besøksloggen din og deretter trykke på refresh slik at valget om informasjonskapsler kommer opp sammen med innstillinger. Eller ved noen sider er det mulig å logge seg inn på Mine sider.

For behandlingsaktiviteter som er hjemlet i vår avtale med deg om bruk av tjenestene, vil slik tilbaketrekking kunne gjøres ved å kansellere eventuelle kundeforhold du har med oss hvor du også ber oss om å få slettet din brukerkonto. For å slette anonymisert informasjon om din bruk av tjenestene, må du i tillegg slette informasjonskapsler på enheten/nettleseren din. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykke før samtykket trekkes tilbake.

Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte vårt personvernombud på eirik@kanosa.no.

Du kan også kontakte oss på samme måte dersom du ønsker innsyn i hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, dersom du ønsker å få overført disse personopplysningene til deg eller å få disse opplysningene slettet eller rettet.

På samme måte kan du ta kontakt med oss dersom du ønsker å begrense vår behandling av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet, hvis du mener vår behandling er i strid med lovverket.

Vi benytter oss av profilering, begrenset til formål som angitt i punkt 2 til 4 ovenfor.

Du kan selv velge å fjerne vår tilgang til din enhets lokasjonsdata ved å slå av posisjonsverktøyet på enheten eller ved å nekte deling av slike data gjennom din enhets innstillinger.

Dersom vi oppdaterer eller endrer denne personvernerklæringen, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene.

 

8. Sikkerhet

Konsernet har tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, herunder rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge.

Det er trygt å bruke tjenestene. Vi håndterer personopplysninger på en kryptert og sikker måte, blant annet ved bruk av HTTPS-kommunikasjon for sikker overføring av data om deg.

Vi vil ikke selge, bytte eller videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter utover det som fremgår av denne personvernerklæringen.

bottom of page