top of page

Ny hovedeier i Finanspartner Vest

Eirik Nor Saghaug

7. apr. 2022

Sarepta kjøper seg opp og Eirik Nor Saghaug fra Kanosa går ut som Næringsmegler for å jobbe med investeringer.

Kanosa AS gir stafettpinnen videre til Sarepta Invest AS for kjøp av den største eierposten som vil gjøre Sarepta til hovedaksjonær, istedenfor Nordnes Invest AS. Full innfrielse mai 2022.


Hermansen og Hiljar Larsen fortsetter sin aktivitet som aldri før og skal følge selskapet noen år til med solid oppdragsmengde.


Eirik Nor Saghaug fra Kanosa AS mønstrer av som næringsmegler og går fullt inn i Kanosa med eiendomsinvesteringer og andre investeringer som hører med i selskapet.


Kanosa har fortsatt en eierpost på rundt 10% for å opprettholde substans i nødvendig emisjon som ble gjort i 2021 til ny hovedeier er sterk nok til å løse ut resterende post.

Samme gjelder Evebø AS med 5%.


2021-tallene viser god aktivitet og økende posisjon i markedet!

bottom of page